fbpx

Bestuur & Werkgroepen

Het bestuur:

Tjitze Bouma (voorzitter), Jan Weeber (penningmeester), Marco Keyzer (secretaris), Tjalling op de Hoek, Sonja Hylkema en Suzy Konst

Werkgroepen

Waarom in werkgroepen?

Ondernemers kunnen samen veel bereiken. Voor zichzelf, voor het ondernemersnetwerk en voor de regio. Binnen het ondernemersnetwerk geldt bij voorkeur: liever vele ondernemers die ‘iets’ doen, dan een paar die ‘alles’ moeten doen. Mede daarom werken we bij het Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. steeds meer in werkgroepen. En in werkgroepen werken is behalve nuttig, vooral ook leuk! Juist in werkgroepen leer je mede-ondernemers goed kennen.

Waar werken de werkgroepen dan aan?

Uiteraard zijn er werkgroepen voor een aantal taken die helpen bij de ontwikkeling van het ondernemersnetwerk zelf. Maar werkgroepen werken ook aan de ontwikkeling van de regio. Want de ondernemers uit gemeente De Fryske Marren en de overheid hebben gezamenlijk een aantal ambities afgesproken. Deze zijn terug te vinden in het Sociaal Economische Beleidsplan van de gemeente De Fryske Marren.

Download SEB

Wie kunnen meewerken in een werkgroep?

Werkgroepen staan open voor ondernemers die willen meedenken en doen met een bepaalde taak of de realisatie van een bepaalde ambitie in de regio. Voor ondernemers binnen de voormalige gemeente Gaasterlân/Sleat, maar ook uit de omliggende gebieden.

Heeft u belangstelling om mee te doen en te denken in een werkgroep. Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

De huidige werkgroepen:

Werkgroep Communicatie

Sonja Hylkema, Sjoerd Groenendal, Jan Weeber en Tjeerd Engel

Werkgroep Evenementen

Marco Keyzer, Geeske Wiendels en Tjalling op de Hoek.

Regio- en koepeloverleg

Tjitze Bouma, Sonja Hylkema.