ontmoet. werkt samen.

Home

Sfeer

Een gezellige sfeer is belangrijk voor goede, zakelijke (vriendschaps)banden. Dit resulteert in plezierige bijeenkomsten en fijne contacten in een open ambiance! Er zijn circa acht bijeenkomsten per jaar, variërend van ‘onder ons’ tot samenkomsten die open staan voor een breder gezelschap, waaronder leden van andere ondernemersverenigingen. Deze ontmoetingen vinden plaats op wisselende locaties en hebben zeer uiteenlopende invalshoeken. ‘Kennismaking’ maakt vaak onderdeel uit van het programma van de bijeenkomsten. Leden breiden daardoor hun netwerk gemakkelijk uit. Bij een deelname aan werkgroepen werkt dit natuurlijk nog beter.

Zakendoen

Bijdragen aan het ondernemerssucces van de leden is natuurlijk een kernpunt van ons ondernemersnetwerk. Voor sommige ondernemers in diverse branches is er al heel snel sprake van succesvolle contacten. Voor anderen werkt dat meer op de langere termijn. Het open karakter van het ondernemersnetwerk draagt in belangrijke mate bij aan het zaken doen. Leden kunnen zichzelf en hun bedrijf bijvoorbeeld aan elkaar presenteren in speciale nieuwsbrieven en op de website. Ook zoeken wij voortdurend nieuwe uitdagingen om het zakendoen te stimuleren.

Kennisdeling

Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. heeft leden uit allerlei branches en sectoren en biedt daardoor bij uitstek een omgeving waarin ondernemers van elkaars successen of minder goede ervaringen kunnen leren. Ten behoeve van het delen van kennis organiseren we, onder andere, zo optimaal mogelijk geprogrammeerde kennissessies en bedrijfsbezoeken. Het wisselen van locaties voor bijeenkomsten werkt bovendien zeer inspirerend. Daarnaast is er sprake van een productieve samenwerking met organisaties buiten de eigen regio. Participatie in werkgroepen is ook een goede mogelijkheid om visie, ervaringen en kennis in de praktijk te delen.

Regio-ontwikkeling

We mogen wonen en werken in een schitterend gebied. Gaasterland maakt niet voor niets deel uit van ‘Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland’. Oplossingen zijn – juist hier – vaak te realiseren door samenwerking. Vooral de combinatie van verschillende sectoren in de wijde omgeving levert kansen op! Wij zijn gesprekspartner voor de overheid, maar daarnaast draagt het ondernemersnetwerk door de opbouw van een regio-overstijgende werkgroepenstructuur ‘van onderop’ graag bij aan de ontwikkeling van de regio en het ondernemersklimaat. Daarbij is ook uw inzet van harte welkom!