Nieuwjaarstoespraak voorzitter Ondernemersnetwerk Gaasterland eo

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Ondernemersnetwerk Gaasterland eo

Onderstaand mijn korte toespraak op de nieuwjaarsreceptie 2020.

Even een kort praatje over de samenstelling van het bestuur. In de ALV van maart dit jaar zullen wij de leden vragen om als bestuursleden te benoemen, Marco Keyzer van Keyzer fotografie en Tjitze Bouma van Geertsma Assurantiën. De reden hiervan is dat Bram Dahmen en Geeske Visser hebben lasten weten ermee te willen stoppen als bestuursleden en ondergetekende als voorzitter. In de loop van dit jaar gaan we nog kijken of er nog andere mensen bereid zijn om plaats te nemen in het bestuur waarbij we een grote voorkeur hebben voor een vrouw. We zijn overigens nu al van plan om Tjitze Bouma te benoemen als de nieuwe voorzitter.

Gistermiddag  stuitte ik op Linkedin op een bericht van een ondernemer die een tijd lang als accountant actief is geweest in ons gebied namelijk het zuidwestelijke deel van Friesland. Het was een kaartje van Nederland met daarop ingekleurd de gebieden waarop voor het nieuwe jaar, het jaar 2020 dus, per gebied was aangegeven waar wel of niet economische groei valt te verwachten.  Het bericht was gedeeld door Register Accountant Teake Vellinga en de bron van het bericht was de heer Erik Lucke, adviseur, toekomst strategie en innovatie deskundige bij de Rabobank.

Op dat kaartje zijn blauw gekleurd de gebieden waar geen economische groei of zelf krimp valt te verwachten, geel zijn de gebieden waar de groei gemiddeld zal zijn en rood zijn de gebieden gekleurd waar een groei wordt verwacht van 2 procent of meer wat op dit kaartje de hoogste score is. Daartussen in zitten nog wat nuances maar wat belangrijk is dat het zuidwestelijke deel van Friesland fel rood is gekleurd.

Persoonlijk vind ik dat goed nieuws. Dit soort voorspellingen worden veel gelezen en veelal ook serieus genomen door de beleidsbepalers en beslissers in economisch Nederland.

We kunnen dus rekenen op meer vraag naar personeel, meer vraag naar industrieterrein meer vraag naar voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, al die werkende mensen hebben soms ook vrij, maar bovenal en last but not least, meer vraag naar woningen.

Op dat gebied hebben we het niet meer over voorspellingen maar over de concrete werkelijkheid van nu. In de wat grotere plaatsen in onze gemeente is de markt zwaar overspannen.

Gelukkig hebben wij een gemeente met een gemeentehuis vol met deskundige mensen die een heel veel expertise hebben op het gebied van planontwikkeling, die weten hoe overspannen de woningmarkt wel niet is en die ook dit soort prognoses lezen van dit soort gezaghebbende instituten.

Beste leden, voor mij persoonlijk is het in deze functie voor het laatst, maar namens ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. wil ik van de gelegenheid gebruik maken  om de gemeente op te roepen zo snel mogelijk de regie te pakken in het ontwikkelen van nieuwe woningbouwplannen want alléén dan kunnen wij allemaal ons voordeel doen met al deze positieve berichten.

Ik wens jullie in 2020 heel veel geluk, vriendschap en succes.

Hartelijke groet,

Tjalling op de Hoek