Nieuwe naam Vereniging van ondernemers in Gaasterland

Nieuwe naam Vereniging van ondernemers in Gaasterland

NOVEMBER 2015 – De naam Businessclub Gaasterland is veranderd in Ondernemersnetwerk Gaasterland en omstreken. De presentatie was tijdens een drukbezochte bijeenkomst in een fabriekshal van Paques in Balk. Daarmee heeft het Ondernemersnetwerk een nieuwe lijn uitgezet voor de toekomst van jong en oud ondernemend Gaasterland. Dit kan een bijdrage leveren aan de economie van de regio. Deze rode draad klinkt op door in de toespraken van de voorzitters van de overige overkoepelende ondernemersverenigingen binnen De Fryske Marren: de OVS (Joure), VvBL (Lemmer) plus die van het aangrenzende Nijefurd. Aangevuld met de bijdrage van wethouder Frans Veltman namens de gemeente.

Vooruitblik
Terugkijken is voor een 25-jarige vereniging gebruikelijk. Alleen denken ondernemers liever aan kansen voor nu en later. De nieuwe naam, huisstijl en website past bij zo’n blik op de toekomst. Visualisatie en ontwerp van de nieuwe huisstijl zijn van Okkinga Communicatie. De website is ontwikkeld door Groenendal IT. De uitstraling van beide uitingen sluit aan op de huidige denkwijze van het Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o.. Dat staat voor het ontmoeten en verbinden van ondernemers, hun verenigingen en samenwerking met de overheid.

Open netwerk
Het nieuwe logo van het Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. is oranje. Dat zorgt voor een frisse uitstraling. Twee open en toch verbonden schakels staan symbool voor het open netwerk binnen en buiten de regio. Onderlinge, lokale en regionale contacten zorgen voor een goede sfeer en het beste resultaat. Onderaan het logo staat nog de regio-toevoeging ‘De Fryske Marren-West’. Binnen de nieuwe gemeente zijn namelijk meerdere, overkoepelende ondernemersverenigingen actief. Dat zijn de OVS rond Joure en de VvBL bij Lemmer. Tegenwoordig vormen deze drie een platform voor divers overleg, ten behoeve van de ontwikkeling van de regio. Concreet voorbeeld hiervan is het Sociaal Economisch Beleidsplan. Dit is samen met de gemeente ontwikkeld. Uitwerking volgt in de nabije toekomst.

Bijeenkomsten
De open schakels in het logo staan ook voor de onderlinge contacten tussen de leden. De vereniging organiseert zo’n acht bijeenkomsten per jaar. De sfeer is gemoedelijk en gezellig. Dat bevordert het delen van kennis, het onderlinge zakendoen en de inzet voor de regio-ontwikkeling. De bijeenkomsten wisselen steeds van invalshoek en locatie. Ondernemerskringen rond de plek van samenkomst krijgen ook een uitnodiging. Dat leidt tot nieuwe ontmoetingen, waardoor de contacten tussen de verschillende netwerken binnen Gaasterland soepel verlopen. Overigens maken veel ondernemers deel uit van hun lokale ondernemersvereniging, maar ook van het regionale Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o.