Uitnodiging bijeenkomst Ondernemersverenigingen

Uitnodiging bijeenkomst Ondernemersverenigingen

Geachte bestuur,

MKB-Noord nodigt u en het bestuur van harte uit voor de verdiepingsavond voor ondernemersverenigingen over ‘Overheid en Bedrijfsleven’ op dinsdag 8 december in de Coendersborg in Groningen. De avond start om 18:00 uur met een maaltijd. Het plenaire gedeelte eindigt om 20.15 uur. Na afloop is er uiteraard tijd voor napraten onder het genot van een drankje.

De avond staat in het teken van succesvolle belangenbehartiging en het maatschappelijk debat tussen overheid en bedrijfsleven. Het doel van deze avond is om met aanwezige bestuurders van lokale verenigingen, de overheid en het bedrijfsleven het gesprek aan te gaan over belangenbehartiging en te discussiëren over wat werkt en wat niet.

Gastspreker is Dolf Kloosterziel regiomanager MKB Noord-Holland. Hij zal, onder andere uit eigen ervaring, vertellen over geslaagde publiek-private samenwerkingen maar ook over processen die juist niet hebben gewerkt – en waarom niet.

Daarna is er een paneldiscussie met onder anderen gedeputeerden Henk Brink (provincie Drenthe) en Patrick Brouns (provincie Groningen) en wethouder Laura Broekhuizen (gemeente Oldambt). In deze discussie zal ingegaan worden op de vraag hoe je een goede, gerichte lobby voert op lokaal en regionaal vlak. Natuurlijk is er ook aandacht voor de kant van de overheid: hoe is het bedrijfsleven het beste te benaderen en welke vragen leven er? En: op welke wijze kunnen overheid en bedrijfsleven elkaar versterken?

Programma
Het programma ziet er globaal als volgt uit:

18:00 uur: Ontvangst met een lichte maaltijd
18.30 uur: Woord van welkom en introductie op het thema
18.45 uur: Gastspreker Dolf Kloosterziel, met aansluitend paneldiscussie en vragen
20.15 uur: Afsluitende borrel

Meld je aan

 

Wij hopen u van harte te mogen begroeten op 8 december aanstaande!

Met vriendelijke groet,

Gerard Kremer
Voorzitter MKB-Noord