Paques

Locatie:

In 1960 richtte Johan Pâques een bedrijf op dat artikelen aan boeren in Friesland, in het noorden van Nederland, verkocht. Zijn zoon en huidig eigenaar Jos Pâques kwam snel daarna in het bedrijf – eerst alleen om een paar weken te helpen – en nam in 1971 het directeurschap over. Tegenwoordig is hij lid van de Raad van Commissarissen.

Silobouw

In de vroege jaren greep Pâques iedere kans aan die zich voordeed, maar de belangrijkste activiteit van het bedrijf was het bouwen van opslagsilo’s voor de landbouw. In het midden van de jaren zeventig had het bedrijf een omzet van enkele miljoenen. Toen de energiecrisis toesloeg wilde echter niemand meer silo’s kopen.

Anaerobe afvalwaterbehandeling

Dit was het moment waarop Paques Silobouw bijna van de ene op de andere dag veranderde in Paques Energy and Environment, en in 1978 werd de eerste mestvergistingsinstallatie verkocht. Een ontmoeting in 1980 met dr. Gatze Lettinga van de Universiteit van Wageningen zou de richting van het bedrijf voorgoed veranderen. Dr. Lettinga werkte aan de ontwikkeling van een anaeroob proces voor de behandeling van organisch verontreinigd water. Een werknemer van Paques, Sjoerd Vellinga, wist zijn innovatieve ideeën om te zetten in industriële ontwerpen. Deze ontwerpen worden nog steeds verkocht over de hele wereld. Vanaf 1983 richtte Paques zich voor 100% op anaerobe waterbehandeling.

Zwaveltechnologie

In 1990 kwam prof. Cees Buisman bij het bedrijf werken en voegde de opkomende zwaveltechnologie aan het productassortiment van Paques toe. Hierdoor konden processen worden ontwikkeld waarbij zware metalen uit afval worden verwijderd. Dit leidde tevens tot een langdurige samenwerking met Shell Global Solutions.

Toekomst

Paques zal blijven investeren in nieuwe technologieën, procesonderzoek blijven combineren met praktische toepassingen en blijven samenwerken met kennisinstituten en klanten om oplossingen te vinden voor een wereld die steeds meer hulpbronnen nodig heeft.

Waarom Paques?

Paques Biotechnologie helpt bedrijven de inname van zoet water te verminderen, de koolstofvoetafdruk te reduceren en waardevolle hulpbronnen uit afval terug te winnen. Belangrijke mondiale veranderingen maken de integratie van waterzuivering, duurzame energieopwekking en hergebruik van hulpbronnen steeds belangrijker.

Onze missie is het ontwerpen van biotechnologische processen voor het zuiveren van water- en gasstromen om de duurzaamheid van bedrijven te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een gebalanceerde verbetering van Mensen, Winst en Planeet door hulpbronnen nieuw leven in te blazen.

Contactgegevens:

Paques b.v.
Jos Pâques
Tjalke de Boerstraat 24 – 8561 EL Balk
Tel: 0514-608500|

E-mail: jos.paques@wxs.nl
Website: https://nl.paques.nl/

17 november 2015