Ondernemersorganisaties en ondernemersverenigingen Gaasterland en omstreken

Ondernemersorganisaties en ondernemersverenigingen Gaasterland en omstreken

Op 27 januari aanstaande vindt de kick-off 2016 plaats van het ondernemersnetwerk Gaasterland eo. Deze kick-off is bedoeld voor àlle ondernemers uit Gaasterland e.o. De ondernemersverenigingen WHI en Eigen Haard de Stikke (beiden uit Balk) en Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. werken momenteel aan de voorbereidingen. Tijdens deze voorbereiding rees ook de vraag hoe de ondernemersverenigingen van de regio in 2016 verder kunnen samenwerken. Weten alle ondernemers bijvoorbeeld wel van het bestaan van de ondernemersverenigingen uit de regio?

Weten alle ondernemers wel waar ze terecht kunnen?
Ondernemers hebben verscheidene argumenten om zich aan te sluiten bij een ondernemersvereniging. Dit kan een gezamenlijk belang zijn als winkelier of als ondernemer op een bedrijfsterrein of in een stad/dorp. Andere argumenten kunnen zijn: een gezellige sfeer, kennisdeling en zakendoen. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van Gaasterland en omstreken belangrijk dat ondernemers waar mogelijk samenwerken. De gezamenlijke belangen en het aantal gezamenlijke kansen zijn enorm, maar het grijpen van die kansen gaat veelal niet automatisch. Aansluiting bij een plaatselijke ondernemersvereniging en bij Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. maakt deze samenwerking beter mogelijk. Maar dan moet het de ondernemers, om te beginnen, wel bekend zijn waar ze terecht kunnen.

Daarom is het plan opgevat om als aanzet een gezamenlijke flyer te maken met hierop de gegevens van de ondernemersverenigingen uit de regio.

We zouden daarom graag van elke ondernemersvereniging enkele gegevens op de flyer willen afdrukken:
  1. Naam vereniging;
  2. Plaats;
  3. Contactmogelijkheid en eventueel nog:
  4. De waarde/functie die de ondernemersvereniging aan haar leden biedt/wil bieden
uw gegevens kunt u mailen naar: info@ondernemersnetwerkgaasterland.nl
De kosten
De kosten van de flyer worden gedragen door de WHI, OV Eigen Haard de Stikke en Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. U hoeft slechts aan te geven hoeveel flyers uw vereniging zelf wil ontvangen.
Graag horen we van uMet een vriendelijke groet,

Anton van Aalzum, voorzitter WHI
Bouke Geertsma, voorzitter OV Eigen Haard de Stikke
Klaas Jongsma, voorzitter Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o