Geslaagd project van de werkgroep bereikbaarheid in samenwerking met de gemeente en provincie

Geslaagd project van de werkgroep bereikbaarheid in samenwerking met de gemeente en provincie

De werkgroep Bereikbaarheid van het Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. heeft samen met gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslân een plan uitgewerkt voor verbreding van de rotonde bij Balk. Het betreft de rotonde Suderséwei/Sudergoawei.

De oorspronkelijke rotonde was te smal voor lang en zwaar vrachtverkeer dat vanuit de richting Lemmer naar Bakhuizen moest rijden. Hierdoor werd noodgedwongen een andere route gereden, namelijk over Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum en Rijs. Dit met de nodige overlast voor de omwonenden en uiteraard gevaarlijke situaties tot gevolg.

Het plan is in de nazomer van 2017 uitgevoerd. Op 18 oktober jongstleden is de officiële opening geweest onder toeziend oog van een hoop belangstellenden.

Al met al kan worden gesproken van een geslaagd project dat in relatief korte tijd (vanaf signalering van het probleem tot en met uitvoering van de oplossing) is uitgevoerd.

Mocht u nu ook in uw omgeving verkeerssituaties signaleren die gevaar opleveren of anderszins ongewenst zijn, meld dit dan bij het Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. via het mail adres info@ondernemersnetwerkgaasterland.nl Wij hebben de juiste ingangen om snel tot een oplossing te komen.