Opening vernieuwde rotonde Balk door Johan Palsma

Met het doorknippen van een lint opende op donderdag 18 oktober wethouder Johan Palsma de opnieuw ingerichte rotonde bij Balk. Door een unieke samenwerking tussen ondernemers, gemeente en provincie zullen daardoor een aantal dorpen ontlast worden van zwaar vrachtverkeer en behoren gevaarlijke situaties tot het verleden.

Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. heeft samen met de provincie Fryslân en gemeente de Fryske Marren ervoor gezorgd dat de rotonde Suderséwei/Sudergoawei bij Balk is verbreed. Hierdoor hoeft zwaar en lang vrachtverkeer niet langer meer door een aantal kleine plaatsjes (Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Rijs) te rijden om het industrieterrein in Bakhuizen te bereiken. Van Lemmer naar Bakhuizen kan men nu grotendeels gebruik maken van de provinciale wegen, omdat de rotonde bij Balk nu wel te berijden is. De oude situatie zorgde niet enkel voor overlast maar ook voor gevaarlijke situaties. Door de verbreding van de rotonde is dit nu verleden tijd.

Alle betrokken partijen maakten er in hun speeches gewag van dat er sprake is geweest van een unieke samenwerking tussen de drie organisaties waardoor dit probleem in relatief korte tijd en in goed overleg is opgelost.

Na het doorknippen van het lint liet een zware vrachtwagen van Fa. van der Werf uit Bakhuizen zien dat de rotonde gemakkelijk te ronden was. Daarna werd er nog een glas gedronken op de vernieuwde rotonde.