Nieuw bestuurslid, de AVG wet en hoe we ons netwerk kunnen intensiveren.

Nieuw bestuurslid, de AVG wet en hoe we ons netwerk kunnen intensiveren.

Bijeenkomst op 25 april: nieuw bestuurslid, de AVG en hoe we ons netwerk kunnen intensiveren.

De bijeenkomst op woensdag 25 april 2018 was er een met een aantal verschillende onderwerpen. Gelukkig had het team van Restaurant Zevenwouden in Sloten onder leiding van netwerkpartner Boudewijn Kars een eenvoudige doch voedzame maaltijd geregeld.

Door vertrek van Alexander Henneke was er een vacature ontstaan in het bestuur. Martijn Heere van Sloepned Watersport had zich verkiesbaar gesteld om deze vacature op te vullen. Voor de maaltijd kreeg Martijn de gelegenheid zich aan de overige netwerkpartners voor te stellen en werd hij bij acclamatie tot het bestuur gekozen. Er waren geen andere kandidaten.

Na de maaltijd nam Huub Tebbens ons mee in de nieuwe regels voor bescherming van persoonsgegevens. Ooit bedoeld om de gegevens van burgers in Europa beter te beschermen tegen bedrijven als Facebook krijgen deze regels nu ook veel invloed op het midden- en kleinbedrijf en op ZZP-ers.  Want steeds meer bedrijven werken – al dan niet bewust – met persoonsgegevens. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verandert er veel wat betreft de verwerking en bescherming van die data.

Voor meer informatie vind je de link naar de aantekeningen die netwerkpartner Tjeerd Engel heeft gemaakt aan de hand van de presentatie. En ook een link naar de tekst van de presentatie van spreker Huub Tebbens. Tenslotte een link naar “De AVG in een notendop” op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tijdens het laatste deel van de avond werd plenair ‘gespard’ over de pijlers van onze ondernemersclub, na inleidingen over:

        Sfeer (door Matthijs Korver)

        Kennisdeling (door Siska Kroondijk)

        Zaken doen (door Bram Dahmen)

        Regio-ontwikkeling (door Tjalling op de Hoek).

We keken naar: hoe gaat het nu? En wat kan er beter?

Er kwamen veel ideeën en suggesties op basis van de vragen:

  • Wat vinden we van het huidige jaarprogramma? Kunnen we dat behouden? Of willen we dat anders?
  • Hoe kunnen we beter gebruik maken van elkaars kennis en dit beter delen?
  • Hoe krijgen we meer (onderlinge) verbinding met elkaar?
  • Met welke (kennis) thema’s willen we wat gaan doen?
  • Hoe kunnen we ‘het met elkaar zaken doen’ beter stimuleren?
  • Hoe (en willen we) meer contact krijgen met de zusterverenigingen?
  • Hoe stimuleren we de regio ontwikkeling in ons (buiten)gebied?

Het bestuur gaat de ideeën en de suggesties bespreken. Eventuele nieuwe ideeën (bijvoorbeeld vanuit diegenen die er niet bij waren) zijn welkom.

Eén leerpunt hadden we die avond al bereikt. Er werd aangegeven dat er wat meer structuur aan te brengen is in een avond, waarbij we met elkaar discussiëren. Liever in wat kleinere groepen dan plenair, om afhaken te voorkomen.

Daarna hebben we gezellig met elkaar geborreld.

Informatie over de AVG op basis van de aantekeningen van netwerkpartner
Tjeerd Engel tijdens de bijeenkomst op 25 april 2018.

AVG / GDPR VAN KRACHT PER 25 MEI 2018

“AVG in een notendop”

foto’s: Doede de Vries