fbpx

Jaardiner 2017 in de Mallemok in Sloten

Jaardiner 2017 in de Mallemok in Sloten

Op 14 december 2017 hadden we ons traditionele jaardiner. Dit keer in de Mallemok in Sloten. Bij het vallen van de avond verzamelden zich zo’n 67 deelnemers. Veel leden hadden hun partners mee genomen. Voorzitter Alexander Henneke keek mede namens co-voorzitter Tjalling op de Hoek en overige bestuursleden nog even terug op de bijeenkomsten, die dit jaar door de evenementencommissie waren georganiseerd. Interessante presentaties, bedrijfsbezoeken en gezelligheid. In 2017 ging bijzondere aandacht uit naar de verbetering van de rotonde bij Balk, voortgekomen uit een goede samenwerking tussen Ondernemersnetwerk Gaasterland eo, gemeente de Fryske Marren en provincie Fryslan. Daarvoor werden de trekkers Bram Dahmen en Lourens Bergsma (gemeente) nog even extra in het zonnetje gezet. Door deze verbetering kan zwaar vrachtverkeer gemakkelijker via de provinciale wegen richting Bakhuizen e.v. en hoeft het niet meer door de dorpen van Gaasterland zijn weg te zoeken.

Vanuit de werkgroep Communicatie kwam de melding dat ze de site wil gaan verbeteren. Leden die niet op de site staan worden via een mail verzocht om hun gegevens aan te leveren. Aan leden die er al wel op staan gaat het verzoek uit te controleren of alles wel klopt. Tijdens de kick-off in 2018 zullen medewerkers van St. Regiomarketing Zuid West Friesland komen vertellen over hun activiteiten en mogelijke doorwerking voor de leden van het netwerk.

Na deze woorden verzorgden Bjorn en Martrude en hun crew een heerlijk drie-gangendiner, waarbij voor het dessert nog een andere tafelschikking werd gekozen. Het was nog lang gezellig in winters Sloten.

X