Cursus Gastheer Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân gaat weer van start.

Cursus Gastheer Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân gaat weer van start.

Meer weten van het landschap om je heen? De nieuwe cursus Gastheer Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân gaat weer van start.

De zeer gewaardeerde cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân start op dinsdag 16 januari 2018! Mar en Klif organiseert de cursus in vier dagdelen op diverse bijzondere plekken in Zuidwest Fryslân. De ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en de cultuurgeschiedenis krijgen ruimschoots aandacht en leiden ieder jaar weer tot verrassende ontdekkingen. Een uitgelezen kans om goed voorbereid te zijn op bezoek tijdens Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa.

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Zuidwest-Fryslân is één van de twintig Nationale Landschappen die ons land kent. Het bijzondere van nationale landschappen is dat ze een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen bieden. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de IJsselmeerkust. De titel Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is.

Inhoud cursus

Naast de toeristisch recreatieve sector en is de cursus toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in het landschap. Doel is om het unieke landschap van de eigen woon- en werkomgeving beter te leren kennen. Daarnaast is de interessante gebiedsinformatie goed door te vertellen aan gasten, toeristen en bezoekers. In vier dagdelen worden cursisten geïnformeerd over de organisatie, ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en de cultuurgeschiedenis van Zuidwest Fryslân. Cursisten leren het landschap als het ware te ‘lezen’ en zijn keer op keer blij verrast. Waarom ziet het landschap er uit zoals het nu is. Hoe is het ontstaan? Wat zijn de kenmerken, sporen, overblijfselen en natuurwaarden? Wat is de invloed en de wisselwerking van natuur en mens? Cursisten ontvangen cursusmateriaal en krijgen een kleine werkopdracht over de eigen woonomgeving.

Wat betekent dit voor de cursist

Cursisten worden opgeleid tot gastheer van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De cursus zorgt voor een verdieping, verbondenheid, samenwerking, kennisoverdracht en een netwerk. En de cursist profileert zijn eventuele bedrijf of organisatie met trots als ‘ambassadeur‘ van het landschap. Naast het reguliere studieprogramma wordt er jaarlijks een netwerkbijeenkomst of kleine excursies of veldstudiedag georganiseerd. Tijdens de slotbijeenkomst en netwerkmiddag ontvangen de cursisten een certificaat en het gastheerschap gevelbordje Ambassadeur van het Landschap. De reacties van cursisten van voorgaande jaren zijn bijzonder positief. Naast het verdieping in het landschap, dat veelal leidt tot bijzondere ‘eigen’ ontdekkingen, is ook de kennismaking erg belangrijk.

Wanneer en waar?

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag 16 januari en 30 januari (cursusdag), dinsdag 13 februari (excursie dag) en op dinsdag 6 maart (slotbijeenkomst en netwerkmiddag) 2018. De eerst bijeenkomst op 16 januari start in Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum, de rest van de locaties wordt later bekend gemaakt. De kosten per deelnemer zijn €169,- (incl. BTW). Per cursus kunnen maximaal 25 deelnemers inschrijven. Meer informatie over de cursus verkrijgbaar bij Geertje Bouma-Posthuma (coördinator) 06-17878546 of info@marenklif.nl. Kijk voor meer informatie www.marenklif.nl of Facebook Ambassadeurs-Nationaal-Landschap-Zuidwest-Friesland.

Mar en Klif, Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân organiseert sinds 2013 de cursus. In Bezoekerscentrum Mar en Klif is een permanente tentoonstelling van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân te bekijken. Financiering wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.