Herfstborrel bij Hotel Welgelegen te Harich

Herfstborrel bij Hotel Welgelegen te Harich

In een sfeervolle en uitstekend verzorgde entourage bij de nieuwe eigenaren van Hotel Welgelegen te Harich hebben we weer een geslaagde bijeenkomst gehad met onze leden. Er waren een groot aantal leden aanwezig.

Het officiële gedeelte bestond uit de koerswijziging waar de deelnemers aan het KOEPELOVERLEG op het moment mee bezig zijn. Nieuwe speerpunten van actie zijn Regio Marketing en Innovatie. Tjalling op de Hoek (voorzitter) heeft na een terugblik in het kort uitgelegd wat de bedoeling is en wat er gaat gebeuren waarna de aanwezigen de gelegenheid kregen om zelf met ideeën te komen en te reageren.

Het Sociaal Economisch Beleidsplan, waarop de actiepunten zijn gebaseerd, bleek bij een grote groep mensen nog een onbekend fenomeen. Besloten is dan ook dat het Sociaal Economisch Beleidsplan verspreid zal worden onder de leden. Daarna werd tevens het onderwerp Innovatie nog even aangekaart, waarbij duidelijk werd dat dit onderwerp een zeer ruim begrip is. Anton de Gier gaf aan dat voor iedere innovatie breedband (glasvezel) noodzakelijk is. Lourens Bergsma van de Gemeente De Fryske Marren heeft daarop aangegeven wat de huidige status is van de glasvezel-aanleg in de gemeente. Er zit vooruitgang in, maar financieel is nog niet alles voor elkaar. In het kader van de Innovatie heeft Tjeerd Osinga de Energie Coöperatie Gaasterland even genoemd en vertelt wat de mogelijkheden zijn voor de ondernemers om hieraan deel te nemen. Duurzame energie is behoorlijk in de lift en mag gezien worden als innoverend.

Om circa 21.00 uur werd de discussie gesloten waarna tot in de wat latere uurtjes werd geborreld, en werden we voorzien van uitstekend smakende koude en warme hapjes. Het bestuur bedankt de familie Zwart voor de uitstekend verzorgde catering.