Kick off 2018 (o.a. presentatie Stichting Regio Marketing Zuid West Friesland)

Kick off 2018 (o.a. presentatie Stichting Regio Marketing Zuid West Friesland)

Het bracht de tongen behoorlijk in beweging, de presentatie van Jeroen Enkelaar, marketeer bij Stichting Regio Marketing Zuid West Friesland (SRM ZWF) tijdens de bijeenkomst op 13 februari 2018 in Villa ‘Mooi Gaasterland’.

Een paar jaar geleden heeft een aantal ondernemers het voortouw genomen voor de regio-marketingactiviteiten via een stichting. Het bestuur bestaat uit die ondernemers. Ze worden professioneel ondersteund door Sietie Hoekstra, die als regiospin acteert. En door Jeroen Enkelaar. Hij heeft met name in het oosten van het land ervaring in het op de kaart zetten van regio’s.

De stichting wordt financieel ondersteund door de gemeenten Sud West Frsylan en De Fryske Marren. Men huist bij de VVV in Joure.

In de periode vóór de presentatie heeft Jeroen Enkelaar met een groot aantal mensen uit de regio gesproken, met name uit de recreatie- en toerismehoek. Voor het vermarkten wordt het noodzakelijk geacht om te bepalen wat de wezenskenmerken van de regio zijn. Hoewel op het moment van presenteren nog een aantal zaken open stonden leek met name ‘het water’ op de voorgrond te moeten worden gesteld met als bijzondere kenmerken dat zich in de hoeken van het gebied de Afsluitdijk en het Wouda-gemaal een kenmerkende en bijzondere rol spelen.

Uit de reacties in de zaal werd duidelijk dat deze ondernemers het begrip ‘het water’ als kenmerkend begrip wel erg beperkt en te voor de hand liggend vonden. Immers: wie van buiten de regio aan Friesland denkt, denkt zondermeer al aan water. Juist het glooiende en beboste landschap van het Gaasterland biedt zoveel meer, aldus enkele reacties. En zeker zijn er mooie combinaties te maken met land, groot water en bijvoorbeeld een prachtig riviertje als de Luts.

Jeroen Enkelaar benadrukte dat het concept nog niet in beton was gegoten. Uiteraard zou er nog naar reacties worden gekeken. Voor wie nog wil reageren hierbij de link naar de site van SRM ZWF.

Na de pauze liet Roger Davids in een levendige presentatie zien dat ‘destinatiemarketing’ verder gaat dan regiomarketing. Deze consultant, die verschillende gebieden en merken op de kaart heeft gezet (waaronder Aruba en het merk Fryslan in het kader van Culturele Hoofdstad 2018) benadrukte dat het naar voren brengen van recreatieve en toerisme-eigenschappen onvoldoende is voor het levend houden van een regio, die te maken heeft met krimp. Inzetten op sociaal-economische aspecten is volgens Davids uiterst belangrijk om mensen van buiten de regio te laten weten hoe goed het is om in de regio te wonen, te werken en te recreëren.

Onder het genot van een drankje en een hapje, heerlijk verzorgd door het team van Villa ‘Mooi Gaasterland’ werd er nog levendig door gediscussieerd.

 

foto’s: Doede de Vries