Algemene ledenvergadering ONGeo

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2018 in de ‘huiskamerzaal’ van Watersportcentrum De Fluessen gaven alle bestuursleden een overzicht van de activiteiten van ons netwerk in 2017.

Nadat secretaris Geeske Visser het bestuur ingeleid had vertelde algemeen bestuurslid Bram Dahmen over de activiteiten van de werkgroep ‘bereikbaarheid’. Natuurlijk over het succes van de verbetering van de rotonde bij Balk – door nauwe samenwerking met gemeente De Fryske Marren en de provincie – , waardoor zwaar verkeer niet langer door kernen als Oudemirdum en Rijs hoefden te rijden om naar onder andere in Bakhuizen te komen. Het volgende aandachtspunt is het openbaar vervoer in Gaasterland. Mede omdat stagiaires niet graag naar dit gebied komen vanwege de lange reistijden. Bram riep de leden verder op om zaken rondom ‘bereikbaarheid’ bij het bestuur te melden. Vanwege het goede contact met de gemeente en de provincie om zaken opgelost te krijgen.

Bram Dahmen vertelde ook dat er binnen het netwerk meer aandacht gaat komen voor ‘innovatie’. Op een van de volgende bijeenkomsten zal daarover doorgesproken worden.

Penningmeester Jan Weeber nam de leden mee in de cijfers en liet zien dat het netwerk er financieel gezond voor staat. Dit jaar komt er een extra investering in hardware om alle gegevens van het netwerk goed en centraal opgeslagen te krijgen, waardoor ook de site beter gaat werken.

Ook vertelde Jan als contactpersoon van het bestuur met de werkgroep communicatie dat binnen die werkgroep plezierig samen wordt gewerkt om allerlei uitingen vanuit het netwerk goed te laten verlopen. Er is een flyer in ontwikkeling waarmee we – als eerste tijdens de Bedrijven Contactdagen Noord in maart – het netwerk kunnen presenteren en daarmee ook nieuwe leden hopen te interesseren. Nogmaals werd de leden er op gewezen dat ze allemaal een eigen pagina op de site (kunnen) hebben en zich daarmee extra kunnen presenteren en profileren.

Scheidend duo-voorzitter Alexander Henneke, trekker binnen de werkgroep evenementen verhaalde van het aantal mooie evenementen dat georganiseerd werd in 2017. Van de meeste staan de fotoverslagen op deze site.

Duovoorzitter Tjalling op de Hoek op de Hoek melde vanuit het koepeloverleg (overleg tussen gemeente De Fryske Marren en ondernemersverenigingen) dat daarin sociaal economische aspecten worden behandeld. Maar ook heeft hij laatst aan de orde gesteld dat snel internet voor ons gebied van groot belang is.

Ook nam Tjalling de gelegenheid om Alexander Henneke uitgebreid te bedanken voor zijn activiteiten in de acht jaar dat hij in het bestuur heeft gezeten. Mede door zijn enthousiasme en activiteiten is het netwerk gaan floreren tot een actieve ondernemersverenigingen met inhoud en gezelligheid.

Na de pauze nam wethouder Durk Durksz van gemeente De Fryske Marren ons met foto’s en filmpjes mee naar de banden die deze gemeente heeft met de plaats Medias in Roemenië. Een plek waar in bepaalde gevallen (zeker in de dorpjes net buiten deze grote plaats) de tijd lijkt te hebben stil gestaan. Maar binnen de stad is – ondanks verouderde machines – er volop industrie en economische activiteit. De twee gemeentes kunnen veel van elkaar leren.

Deze avond zou netwerkpartner Rob Goedhart in de vorm van een College-Tour-interview Sander Balk, ondernemer en directeur van Circus Salto uit Sneek bevragen over hoe hij van zijn kinderdroom – het werken bij het circus – zijn onderneming is gaan maken. Helaas was Sander door griep geveld. Later in het jaar zal dit evenement nog wel plaats vinden.

De drankjes en de hapjes werden verzorgd door Sandra en Otto van De Nieuwe Melkfabriek.