Ondernemersontbijt Omgevingslab Steden en Dorpen 12 april

Ondernemersontbijt Omgevingslab Steden en Dorpen 12 april

De nieuwe omgevingswet komt eraan. Overheden bereiden zich er op voor met nieuwe visies. Wat betekent dat voor Fryslân? Meer of juist minder regels voor ondernemers? Beleid om ontwikkelingen te sturen of om ontwikkelingen mogelijk te maken?

Tijdens een informeel ontbijtbuffet kunt daarover in gesprek met elkaar en wethouder Herwil van Gelder (Leeuwarden) en Maria Le Roy (Harlingen, voorzitter Stuurgroep De Friese Aanpak).

Het gezamenlijke ontbijt biedt alle gelegenheid om uw ideeën over modern overheidsbestuur en ruimte voor ondernemen mee te geven. Daarnaast deelt Frans Nieuwhof (voorzitter van de Commerciële Club Noordwest Fryslân) zijn ervaringen uit de Pilot Regelvrije Zone Noordwest-Fryslân. In deze pilot wordt in samenwerking met het ministerie BZK twee jaar lang geëxperimenteerd alsof de nieuwe wet er al is.

Het Omgevingslab Steden en Dorpen maakt deel uit van De Friese Aanpak, waarin gemeenten, provincie en waterschap samen optrekken om met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Met het ondernemersontbijt start de ‘Dag van Steden en Dorpen’ die het Omgevingslab op 12 april organiseert.

Het ondernemersontbijt vindt plaats in de Oranjezaal van het Stadhuis Leeuwarden (Hofplein 38). U bent van harte uitgenodigd om tussen 08.00 uur en 09.30 uur mee te praten over de toekomst van ondernemen in Fryslân.

Programma
08.00 uur welkom door wethouder Herwil van Gelder
08.05 uur kort interview met Rob van Vliet (Weusthuis): ondernemersvraagstukken voor de Omgevingsvisie
08.15 uur introductie door Frans Nieuwhof (Commerciële Club Noordwest Fryslân), pilot regelvrije zone
08.25 uur broodje mét: in gesprek over bouwstenen voor de omgevingsvisie: modern overheidsbestuur en ruimte voor ondernemen
09.20 uur reflectie door wethouder Maria Le Roy
09.30 uur einde ontbijtbijeenkomst

Aanmelden kan via: omgevingslab@fryslan.frl