fbpx

Kick off 2019

Kick off 2019

De kick off 2019 werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met Ondernemersvereniging Eigen Haard-de Stikke en de WHI, bij de Betonpleats in Oudemirdum. Ondernemers Hanneke en Lucas Westra hebben ons (wederom) hartelijk verwelkomd.

Tijdens de kick-off heeft Frank Smilda ons meegenomen in de intrigerende wereld van de cybercriminaliteit. Computercriminaliteit of cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit: zeer actueel!

Frank Smilda heeft onder andere verteld op welke wijze de Nederlandse overheid acteert ten aanzien van dit fenomeen op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Met daarbij concrete voorbeelden, zoals het Darkweb, Bitcoins en Silk Road.

Frank was sectorhoofd bij de Dienst Regionale Informatie Organisatie, eenheid Noord-Nederland, en is momenteel werkzaam bij het OM. hij heeft veel ervaring in opsporing vanuit verschillende leidinggevende rollen. Samen met Arnout de Vries van TNO schreef hij een boek over de impact van social media op de opsporing: ‘Social Media, het nieuwe DNA’.

Samen hebben Frank en Arnout een weblog die zich richt op kennisdeling rondom social media en maatschappelijke veiligheid. Onderwerpen variëren van de online aspecten van openbare orde, opsporing, vervolging en rechtspraak tot crisisbeheersing en communicatie.

X